Projekter

Sådan arbejder vi med projekter


 • I har et problem
 • I ringer Til Frank Hansen
 • Der etableres et møde, hvor problematikken omkring jeres projekt drøftes. Dette møde er gratis
 • Frank Hansen beslutter, om han mener at kunne løse opgaven
 • Frank Hansen udarbejder skitse til løsning
 • Nyt møde om projektet. Dette møde er også gratis
 • Beslutning om samarbejde
 • Betingelser aftales (tidsforbrug, materialer evt. prototype)
 • Pris og tidshorisont aftales og kontrakt udfærdiges
 • Arbejdet går i gang
 • Jævnlig opfølgning
 • Projektet afleveres
 • Evaluering